Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

 
 
 
 
 
 
 
 

Awards

Awards

 

image1

Outstanding Delegation Award

Bildschirmfoto 2018-04-27 um 15.07.40

Position Paper Award, IOM

Bildschirmfoto 2018-04-27 um 15.07.50

Position Paper Award, PBC

Bildschirmfoto 2018-04-27 um 15.08.04

Position Paper Award, GA 2

CND

Position Paper Award, CND

GA3

Position Paper Award, GA 3

PP Award CsOCD (2018

Position Paper Award, CSocD

Letzte Änderung: 07.05.2018 - Ansprechpartner: Webmaster
 
 
 
 
3813ce14-e75d-415e-beb3-c5ccc83417e9
MadMUN XIX
Kontakt:
madmun@ovgu.de https://www.facebook.com/madmun
 
 
 
 
Helfen leicht gemacht!